فرماندار رودبار: مردم شهرستان رودبار از کمیت و کیفیت آب شهرها گله مندند
وی خاطر نشان کرد: تأسیسات و خطوط انتقال آب شرب شهرستان که در شرایط اضطراری بعد از زلزله سال ۶۹ و بصورت موقت ایجاد شده است هنوز مورد استفاده قرار می گیرد که پوسیدگی خطوط و شکستگیها هدررفت و بعضا بی کیفیتی آب را موجب می گردد
تمام اخبار برگزیده
با بینندگان