فرماندار رودبار: شهرستان رودبار پتانسیلها و قابلیتهای خوبی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاوتی دارد
فرماندار رودبار خاطر نشان کرد: برای شتاب بخشیدن به رونق تولید و اشتغال و توسعه شهرستان در ابتدای سال در دیدارهای مختلف با برخی ازکارگزاران نظام و اعضای هیأت دولت، موارد و برنامه های مختلف در دست اقدام است
تمام اخبار برگزیده