جزوه هندسه ترسیمی

جزوه هندسه ترسیمی

جزوه هندسه ترسیمی با کد 0050 با فرمت pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 40
حجم 1919 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


هندسه ترسیمی

تعریف علم هندسه ترسیمی

صفحات ترسیم در هندسه ترسیمی

ناحیه ها

تصویر کردن

ترسیم اپور

سه نما

نقطه

تعریف تصویر یک نقطه

مشخصات یک نقطه

ترسیم اپور نقطه

تقارن

تقارن نقاط

قرینه یک نقطه نسبت به صفحه افق تصویر

تمرین

صفحات نیمساز ناحیه فرجه ها

قرینه یک نقطه نسبت به نیمساز ناحیه دوم و چهارم

قرینه یک نقطه نسبت به یک خط الارض محورX

قرینه یک نقطه نسبت به نیمساز ناحیه اول و سوم

تسطیح یک نقطه در صفحه قائم وقتی که نقطه در ناحیه های مختلف باشد

تسطیح نقطه

تسطیح یک نقطه در صفحه قائم

ترسیم تسطیح قائم نقطه در اپور

انتقال بعد

دوران بعد

استفاده از خطوط کمکی 45 درجه

تسطیح یک نقطه در صفحه افق

ترسیم تسطیح افق نقطه در اپور

انتقال ارتفاع

دوران ارتفاع

استفاده از خطوط کمکی 45 درجه

تسطیح یک نقطه در صفحه افق

خط

انواع خط

خط قائم

خط منتصب

خط مواجه

خط افق (افقیه)

خط جبهی(جبهیه)

خط نیمرخ

خط غیر مشخص

خطوط منطبق بر صفحات نیمساز ناحیه ها

خط منطبق بر صفحه نیمساز ناحیه اول و سوم

خط منطبق بر صفحه نیمساز ناحیه دوم و چهارم

خط موازی با صفحه نیمساز ناحیه اول و سوم

خط موازی با صفحه نیمساز ناحیه دوم و چهارم

تسطیح خط

تسطیح ساده خط روی صفحه افق تصویر

ترسیم تسطیح خط در اپور

اثر افقی و اثر قائم خط نمیرخ

آثار خط

آثار خط در اپور

وضعیت نقطه و خط

وضعیت دو خط نسبت به هم

متقاطع بودن دو خط نیمرخ

هوازی بودن دو خط نیمرخ


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود